Daudzdzīvokļu  mājas teritorijas labiekārtošana Salaspilī, Maskavas ielā 9 un Kalnu ielā 7. Pasūtītājs Salaspils novada Dome