Estrādes rekonstrukcijas un parka teritorijas labiekārtošanas darbi Saldus ielā 23, Skrundā