Gājēju celiņa izbūve no Sauriešu ciemata līdz Upesleju ciemata centram, Stopiņu novadā